פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א טו יט

"ותעט" - כמו ותעף לשון עיט (בראשית טו יא)