קטע:רש"י על שמואל א טו יח

"עד כלותם אותם" - העם אשר אתך יכלו אותם