פתיחת התפריט הראשי

"וירע הדבר" - לפי שאמרו לשפטנו ככל הגוים