קטע:רש"י על שמואל א ח ו

"וירע הדבר" - לפי שאמרו לשפטנו ככל הגוים