קטע:רש"י על שמואל א ו ז

"עלות" - מניקות

"אשר לא עלה עליהם עול" - כל זה לנסיון שאין אלו ראויות למשוך ועוד שגועות אחר בניהם ואם יהא כח בארון שיוליכו אותו מאליהם נדע שהוא עשה לנו