קטע:רש"י על שמואל א ו ד

"סרני פלשתים" - חמשה הם כמה שנאמר (ביהושע יג ג) העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני