קטע:רש"י על שמואל א ו ב

"במה נשלחנו" - באיזה ענין נשלחנו שלא יחרה אפו וישוב חרונו ממנו