קטע:רש"י על שמואל א ה ב

"אצל דגון" - דמות עשוי כדמות דג