קטע:רש"י על שמואל א ד יח

"מפרקתו" - אפרקותיה עצם הצואר