קטע:רש"י על שמואל א ד יב

"איש בנימן" - זה היה שאול שחטף את הלוחות מיד גלית וברח לו