קטע:רש"י על שמואל א ג יא

"עושה דבר" - היא לקיחת הארון ביד פלשתים

"תצלינה" - לשון צלצלים טנטיני"ר בלע"ז