קטע:רש"י על שמואל א ג י

"ויאמר שמואל דבר" - ולא הזכיר שם מקום כמו שציוהו עלי אמר שמא קול אחר הוא