קטע:רש"י על שמואל א ג ד

"ויקרא ה'" - וקול יצא מהיכל ה' מבית קדשי הקדשים שקרא שמואל סוף המקרא העליון מחובר לראש המקרא התחתון זהו שאמר הכתוב (איוב לז ה) ירעם אל בקולו נפלאות עלי היה כהן ושומר מבפנים ושמואל היה לוי ושוכב מבחוץ וקפץ הקול דרך עלי לשמואל במסכת תמיד