קטע:רש"י על שמואל א ג א

"היה יקר" - היה מנוע וכן (משלי יז כז) יקר רוח איש תבונה מנוע דברים אדם מבין

"אין חזון נפרץ" - (תרגום) לית נבואה גליא נפרץ לשון (בראשית כח יד) ופרצת ימה וקדמה