קטע:רש"י על שמואל א ב יד

"בדוד" - סיר

"בקלחת" - יורה

"בפרור" - מחבת