קטע:רש"י על שמואל א ב ג

"אל תרבו תדברו" - כל גסי הרוח אשר שעתם מצלחת ובשביל פנינה שהיתה מתגאה עליה היא מדברת לפי פשוטו ולפי דרשו כתרגומו שתרגם יונתן

"עתק" - דבר חזק דבר אחר לשון סרה כמו (בראשית יב ח) ויעתק משם ההרה יצא דבר סרה מפיכם

"כי אל דעות ה'" - יודע מה שבלבבכם

"ולו נתכנו עלילות" - כל מעשי האדם נמנין לפניו

"נתכנו" - לשון מנין כמו (שמות ה יח) ותוכן לבנים תתנו