קטע:רש"י על שמואל א א ח

"אנכי טוב לך" - מחבבך

"מעשרה בנים" - שילדה לי פנינה