רש"י על שמואל א א ז

"וכן יעשה" - אלקנה

"שנה בשנה" - נותן לה חלק מובחר להראותה שמחבבה וצרתה לפי חבה שבעלה מראה לה כן תרבה גם היא להכעיסה