פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א א ג

"ועלה האיש" - לשון הוה הוא היה עולה מזמן מועד למועד לשילה ומדרש אגדה (ילקוט שמעוני שם) בדרך שהיה עולה בשנה זו לא היה עולה בשנה אחרת כדי להשמיע ישראל ויעשו כמותו