קטע:רש"י על שיר השירים ח ז

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" - על שכינם בלשון רשפים נופל עליהם לשון לא יכבו

"מים רבים" - האומות

"ונהרות" - שריהם ומלכיהם

"לא ישטפוה" - על ידי חוזק ואימה ואף על ידי פתוי והסתה

"אם יתן איש את כל הון ביתו" - כדי להמיר אהבתך

"בוז יבוזו לו" - כל אלה הקב"ה ובית דינו מעידים שכך כנסת ישראל מתרפקת על דודה