קטע:רש"י על שיר השירים ז יג

"נשכימה לכרמים" - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות

"נראה אם פרחה הגפן" - אלו בעלי מקרא

"פתח הסמדר" - כשהפרח נופל והענבים ניכרים הוא פתוח הסמדר ולהם דימה בעלי משנה שהם קרובים ליהנות מהם בהוראת התורה

"הנצו הרמונים" - כשהם גמורים והנץ שסביבותיהן נופל הנצו נופל נצו ולהם דימה בעלי תלמוד שהן בחכמה גמורה וראויין להורות

"שם אתן את דודי" - שם אראך את כבודי וגודלי שבח בני ובנותי