קטע:רש"י על שיר השירים ז ז

"מה יפית ומה נעמת" - אחר שפרט קילוס כל אבר ואבר כלל כל דבר מה יפית כולך ומה נעמת לידבק בך אהבה ההוגנת להתענג בה