קטע:רש"י על שיר השירים ז ד

"שני שדיך" - שתי הלוחות דבר אחר מלך וכהן גדול