קטע:רש"י על שיר השירים ו ו

"שניך" - קצינים וגבורים שביך כולם לטובה

"כעדר הרחלים" - הרחל הזאת כולה קדושה צמרה לתכלת בשרה לקרבן קרניה לשופרות שוקיה לחלילין מעיה לכינורות עורה לתוף אבל הרשעים נמשלו לכלבים שאין מהם לקדושה כלום