פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שיר השירים ה יג

"לחיו כערוגת הבשם" - אשר שם באותם ערוגות גידולי מרקחים

"מגדלות מרקחים" - מגדלות של מרקחים גידולי בשמים שמפטמים אותם מעשה רוקח