קטע:רש"י על שיר השירים ה טו

"שוקיו" - כעמודי שש המיוסדים על אדני פז

"עמודי שש" - עמודי שיש וחבירו במגלת אסתר (אסתר א) על גלילי כסף ועמודי שש ומראהו גבו' כארזי הלבנון

"בחור כארזים" - נבחר בין הבנים כארז בין שאר עצים