קטע:רש"י על שיר השירים ה ט

"מה דודך מדוד" - כך היו שואלין האומות את ישראל מה אלהיכם מכל האלהים שכך אתם נשרפים ונצלבים עליו

"שככה השבעתנו" - להעיד לו על אהבתך