קטע:רש"י על שיר השירים ג י

"רפידתו" - משכבו ומשכנו על הכפרת שהוא זהב

"מרכבו ארגמן" - זה הפרכת שהיה תלוי ורוכב על כלונסות מעמוד לעמוד

"תוכו רצוף" - סדור ברצפת אהבה ארון וכפרת וכרובים ולוחות

"מבנות ירושלם" - אלו ישראל יריאים ושלמים להקב"ה