קטע:רש"י על שיר השירים ג ב

"אקומה נא" - ואבקשה (שמות לג) ויחל משה (שם לב) אעלה אל ה'