קטע:רש"י על שיר השירים ב י

"ענה" - לשון עניה ולשון צעקה קול רם וזה בנין אב לכולם (דברים כז) וענו הלוים

"ואמר לי" - ע"י משה

"קומי לך" - (שמות ג) אעלה אתכם מעוני מצרים