קטע:רש"י על שיר השירים ב ו

"שמאלו תחת לראשי" - במדבר

"וימינו תחבקני" - דרך ג' ימים נוסע לתור להם מנוחה ובמקום המנוחה מוריד להם מן ושלו כל זה אני זוכרת עתה בגלותי וחולה לאהבתו