פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שיר השירים ב א

"חבצלת" - היא שושנה.

"שושנת העמקים" - נאה משושנת ההרים, לפי שמרטבת תמיד, שאין כח החמה שולט שם.