פתיחת התפריט הראשי

"קרות בתינו ארזים" - שבח המשכן הוא זה

"רהיטנו" - לא ידעתי אם לשון קרשים או לשון בריחים אך ידעתי שאף בלשון משנה שנינו רהיטי ביתו של אדם הן מעידים בו