קטע:רש"י על שופטים כ מד

"ויפלו מבנימן שמונה עשר אלף" - בשדה בתוך המלחמה