קטע:רש"י על שופטים כ מב

"ואשר מהערים" - האורב שנכנס בעיר משחיתים אותו בתוך השבט בתוך העיר