קטע:רש"י על שופטים כ לז

"וימשוך האורב" - משך בשופר דבר אחר משך בשופר העם אשר אתו אל העיר