קטע:רש"י על שופטים כ כא

"וישחיתו" - נענשו על שלא קנאו כמו כן במעשה דמות מיכה שהיה כבר