קטע:רש"י על שופטים כ טז

"אטר יד ימינו" - גמודי יד ימינם לא היו שולטים בה כאילו היתה אטומה כמו (תהלים סט טז) אל תאטר עלי באר פיה

"כל זה" - שבע מאות איש הללו

"אל השערה" - לחוט השער

"ולא יחטיא" - לא ישגה