קטע:רש"י על שופטים כא יט

"מזרחה השמש למסלה" - במזרחה של מסילה שילה בצפונה של בית אל ובדרומה של לבונה ובמזרחה של מסילה העולה מבית אל שכמה