פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים כא ג

"להפקד" - להגרע