קטע:רש"י על שופטים י טז

"ותקצר נפשו בעמל" - כביכול לא היה רחבת מקום לסבול ולכנס שם צרה שהיה לו בעמל ישראל