קטע:רש"י על שופטים י ד

"עיירים" - (תרגום) עולין סוסים בחורים

"ושלשים עירים להם" - ושלשים ערים בלא חומה להם לכך נקראו עיירים לשון עיירות