פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים יט כח

"ואין עונה" - כי מתה