קטע:רש"י על שופטים יח כה

"אנשים מרי נפש" - כעסנים שיש בסיעתנו