פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים יח כד

"ומה לי עוד" - ומה נשאר לי עוד