קטע:רש"י על שופטים יח ה

"שאל נא באלהים" - בתרפים שמדברים על ידי מכשפות