קטע:רש"י על שופטים יד יז

"שבעת הימים" - הנותרים משבעת הימים מרביעי ואילך