פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים יד י

"וירד אביהו אל האשה" - (תרגום) על עסקי איתתא