קטע:רש"י על שופטים יד ז

"וידבר לאשה" - על האשה דבר לקרוביה כן תרגם יונתן