פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים יד ד

"כי תואנה הוא מבקש" - עלילה להתגרות בם