קטע:רש"י על שופטים יג כג

"וכעת" - הזאת

"לא השמיענו כזאת" - לא היה משמיענו בשורה זו אם ראויים אנו למות